Teenuse tingimused

DJ-Center e-pood

DJ-Center

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna djcenter.ee (edaspidi e-Pood) omaniku Masters Grupp OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel e-Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2.Tooted

2.1. Toodete hinnad on eurodes (€) ja sisaldavad EV 22% käibemaksu.
2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
2.3. E-Poes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega.
2.4. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad.

3. Toodete eest tasumine ja arve

3.1. Ettemaksu-teatis või tellimuse number saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga.
3.2. Klient on kohustatud enne ettemaksu tasumist kontrollima, et andmed teatisel vastavad tellimusele.
3.3. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksul näidatud summa on laekunud Kaupmehe arvelduskontole.
3.4. Kui raha ei laeku 3 tööpäeva jooksul, siis tellimus ja ettemaksu teatis tühistatakse.
3.5. Arve koostatakse ja edastatakse kauba väljasaatmisel või kliendile üleandmisel, millest algab garantii.

4. Toodete tarnimine

4.1. Kui ostukorvi summa ületab 600 €, tarnitakse tooted Teieni Eesti piires tasuta.
4.2. Toote tarnimiseks kasutab Kaupmees vastavalt kokkuleppele mitut võimalust: Meie enda transport või kullerteenused.
4.3. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5. Tagastamisõigus 14 päeva

5.1.Kliendil on e-Poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14 päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14 päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele. Klient on füüsiline isik, kes on ostnud e-Poest kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.
5.2. Tagastamisõigust võib Klient kasutada põhjust avaldamata.
5.3. Ostes e-Poest nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
5.3.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
5.3.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks esitama taganemisavalduse e-postile 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest
5.3.3. Nõustuma kandma tagastamiskulusid 20 €, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellimusele.
5.3.4. Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi 14 päeva jooksul tagastada. Kaupmees kohustub 30 päeva jooksul taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.
5.4. Kliendi tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole meie e-poe eripära.

6. Garantii

6.1. Masters Grupp OÜ (edaspidi Müüja) vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid, mis kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.
6.2. Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.
6.3. Müüja annab erakliendile üldgarantii 24 (kakskümmend neli) kuud ja firmadele 12 (kaksteist) kuud (välja arvatud kõrvaklapid, millel 6 kuud)
6.4. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.
6.5. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.
6.6. Garantiikäsitlusele ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
- normaalsest kulumisest
- puudulikust hooldamisest
- valest paigaldusest
- valest kasutamisest
- muudest välisteguritest põhjustatud vigadest

7. Vastutus ja vääramata jõud

7.1. Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1. Kõiki e-Poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
8.2. Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses e-Poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või  kohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.