fbpx

Renditingimused

Pakkumist küsides edastage

 • Kuupäev? Me broneerime Teile vajaliku lavatehnika.
 • Asukoht? Kuskohas seadmeid kasutatakse?
 • Ees- ja perenimi? Teeme taustakontrolli. Püsikliendisoodustused?
 • Telefoni number? Et saaksime Teiega detaile jooksvalt täpsustada.
 • Rekvisiidid? Kellele edastame teenuste eest arve?

Täisteenusega vajame lisainfot

 • Alguse ja lõpu kellaajad? Planeerime oma transpordi kui ka vajadusel abitööjõu.
 • Ligipääsetavus? Ukse ees laadimine? Parkimine? Mitmes korrus? Trepp, kaldtee, lift?
 • Siseruumis või õues? Kas esinejat ja tehnikat on õues nii päikese kui vihma eest kaitsmas katusealune?
 • Elekter? Kui kaugel? Kas kolmefaasiline tööstusvool on olemas ja milline (16A või 32A)? Kalkulaator.
 • Joonis või fotod. Ruumi või lava laius, sügavus, kõrgus? Planeeritav paigutus?

Lisainformatsioon:

 • Palume teha tellimus kirjalikult meilile. See väldib möödarääkimisi. Siis me kontrollime toodete laoseisu ja koostame pakkumise.
 • Esmasel päringul, kui Teie nimi, el-post ega tel.nr. pole avalik ega tuvastatav, saatke palun oma ID kaardist koopia.
 • Peale pakkumise saatmist Teile, ootame sellele kinnitust 7 päeva jooksul. Ilma vastuseta e-kiri ei lähe töösse.
 • Kui me ei ole Teie kirjale vastanud 2 päeva jooksul (spämm, tehniline rike jne), palun üle helistada, sest päring ei ole töösse võetud.
 • Lavatehnikale Ise järgi tulles palun leppige aeg kokku, sest me ei viibi alati laos.
 • Suuremaid ja keerukamaid tehnilisi lahendusi paigaldame ainult ise või meile teada kompetentne koostööpartner.
 • Tellija/klient tagab sündmusel meie töötaja ja seadmete turvalisuse, ligipääsu elektrile ja lavatehnikale ning kaubiku parkimise teenuse ajaks.
 • Paigaldusalad palun eelnevalt vabastada segavatest asjadest ja vajadusel ala puhastada.

Renditingimused

 1. Rentnik peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kes on vähemalt 18 aastat vana.
 2. Rentnikul peab kaasas olema kehtiv Eesti Vabariigi pass, ID kaart või autojuhiluba.
 3. Rendipäevadeks loetakse ajavahemikku renditud seadmete võtmis- ja tagastamispäevade vahel.
 4. Rentnikul ei ole õigust ilma rendileandja loata loovutada teistele isikutele käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, samuti ka renditud seadmeid.
 5. Renditud seadmed tuleb tagastada järgmine päev enne kella 13:00, peale mida lisandub juurde uus rendipäev.
 6. Seadmed koos lisadega (transpordikotid ja juhtmed) tuleb rendileandjale tagastada puhtalt, muidu puhastab rendileandja need rentniku kulul.
 7. Renditasu on hinnakirjajärgne lepingu lisas fikseeritud summa.
 8. Rendileandjal on õigus nõuda seadmete eest tagatisraha, mis pärast seadmete tagastamist tagastatakse rentnikule.
 9. Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada juhul, kui rentnik ei ole piisavalt pädev kasutama renditud seadmeid.
 10. Kui rentnik rikub käesolevat lepingut või jätab seadmed ilma järelevalveta, on rendileandjal õigus võtta rendile antu tagasi ilma rentniku nõusolekuta ning kõik kohustused jäävad rentniku kanda.
 11. Renditasu ei sisalda seadmete tööks vajaliku energia maksumust, kulutusi hooldusele ega transpordikulu.
 12. Rentnik on kohustatud tagama korraliku voolu seadmete tööks. Pretensioone ei võeta vastu, kui kehvast voolust tulenevad häired segavad seadmete tööd. Pinge kõikumisest tingitud seadme rikked remondib rendileandja rentniku kulul.
 13. Rendile andja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud seadmete kasutamisel rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud seadmete kasutamisel tekkida rentnikule või kolmandale isikule.
 14. Kui peale seadmete tagastamist rentniku poolt on ilmnenud seadmetes rikkeid, peab rendileandja teavitama rentniku rikkest seitsme päeva jooksul ning rentnik on kohustatud hüvitama kõik remondiga seotud kulud, k.a. transpordikulu.
 15. Rentnik on kohustatud hüvitama kõik kahjud mis on tekitatud seadmete hooletu ja väära kasutamisega ning hooldamisega.
 16. Renditud seadmete hävinemisel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale uue seadme hinna.
 17. Rentnikul ei ole õigust iseseisvalt ilma rendileandja loata teha ise või tellida teistelt rikutud või lõhutud seadmete remonti.
 18. Kui juriidilisest isikust rendile võtja ei suuda täita lepingust tulenevaid kohustusi (on pankrotis või maksejõuetu), kohustub lepingule allakirjutanud füüsiline isik käendama kõiki lepingust tulenevaid nõudeid ja nõustub oma isikuandmete avaldamisega Krediidiinfos. Inkasso- ja õigusabi-kulud tasub sissenõudmisel rentnik.
 19. Kui lepingule allakirjutanul puudub firmas allkirja õigus, vastutab antud lepingule allakirjutanu isiklikult.
 20. Rentnik on kohustatud tasuma renti ja muid maksmisele kuuluvaid summasid õigeaegselt.
 21. Arve teenuste eest esitatakse peale seadmete üleandmist või paigaldamist. Arve kuulub tasumisele vastavalt arvel viidatud maksetingimusele, mis on 7 päeva (erasektor) või 21 päeva (riigisektor ja rahvusvahelised). Tasumisega viivitamisel lisandub iga viivitatud päeva eest 0,3%.
 22. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel.

Soodustused

Renditavate seadmete mahust kehtivad järgmised soodustused:

 • 125 € ja enam -5%
 • 250 € ja enam -10%
 • 500 € ja enam -15%
 • 1000 € ja enam -20%
 • 2000 € ja enam -25%

Rentija rentimise sagedusest kehtivad seadmetele järgnevad soodustused:

 • 2 korda aastas -5%
 • 3 korda aastas -10%
 • 4 korda aastas -15%
 • 5 korda aastas -20%
 • 6+ korda aastas -25%

Mitmepäevaste sündmuste rendisoodustused lavatehnikale:

 • 2 päeva: -10%
 • 3 päeva: -15%
 • 4 päeva: -20%
 • 5 päeva: -25%

Lisainformatsioon:

 • Soodustused ei kehti teenustele (transport, seadmete paigaldus-teisaldus, tehnikud).
 • Soodustusi ei summeerita, vaid kasutatakse kliendile soodsaimat lahendust.

Püsirent

Pakume soodsat pikaajalist (alates 3 kuud) lavatehnika rentimise võimalust peokohtadele. Püsirendi eelised on: 

 • Finantsiline - Peokoht ei pea soetama endale kõiki hinnalisi seadmeid, mis vajalikud erinevatele ja nõudlikele esinejatele. 
 • Aja kokkuhoid - Peokoht ei pea tegelema aeganõudva paigaldusega. Statsionaarselt on tehnika pidevalt kohapeal töövalmis.
 • Riski maandamine - Asendame hooldust vajava või rikkis seadme viivitamatult välja.
 • Mugavus - Peokoht ei pea tegelema suurte ja raskete seadmete transportimisega.
 • Paindlikkus - Peokohal on võimalik hiljem vajalikud seadmed ka välja osta.
 • Püsirendis tasustatakse vaid 1 päev nädalas kevadel ja sügisel ning 6 päeva kuus suvel ja talvel.

Ilmaprognoosid