Rentimine. Soodustused.

Leia sobilikud seadmed


Pakkumist küsides edastage

 • Kuupäev? Me broneerime Teile vajaliku lavatehnika.
 • Asukoht? Kus seadmeid kasutatakse?
 • Ees- ja perenimi? Teeme taustakontrolli.
 • Telefoni number? Et saaksime Teiega detaile jooksvalt täpsustada.
 • Rekvisiidid? Kellele edastame teenuste eest arve?

Täisteenusega vajame lisainfot

 • Alguse ja lõpu kellaajad? Planeerime transpordi kui abitööjõu vajadusel.
 • Ligipääsetavus? Ukse ees laadimine? Parkimine? Mitmes korrus? Trepp, kaldtee, lift?
 • Siseruumis või õues? Kas esinejat ja tehnikat on õues nii päikese kui vihma eest kaitsmas katusealune?
 • Elekter? Kui kaugel? Kas kolmefaasiline tööstusvool on olemas? Kalkulaator
 • Joonis või foto. Rruumi või lava laius, sügavus, kõrgus. Planeeritav paigutus.

Lisainformatsioon:

 • Palume teha tellimus kirjalikult meilile. See väldib hilisemaid möödarääkimisi. Siis me kontrollime toodete laoseisu ja koostame pakkumise.
 • Kui esitatud andmed on puudulikud (täisnimi, telefoni nr.), ei hakka me pakkumist koostama.
 • Peale pakkumise saatmist Teile, ootame sellele kinnitust 7 päeva jooksul. Ilma vastuseta e-kiri ei lähe töösse.
 • Kui me ei ole Teie kirjale vastanud 2 päeva jooksul (spämm, tehniline rike jne), palun üle helistada, sest päring ei ole töösse võetud.
 • Kui pakkumist on vaja muuta rohkem kui 2 korda, siis iga järgnev muutmine on 5.- €
 • Lavatehnikale Ise järgi tulles palun leppige aeg kokku, sest me ei viibi laos.
 • Tellija/klient tagab sündmusel meie töötaja ja seadmete turvalisuse, ligipääsu elektrile ja lavatehnikale ning kaubiku parkimise teenuse ajaks.

Rentimine ja leping

 1. Rendileandja annab ja rentnik võtab rendile lepingu lisas märgitud seadmed ja nende lisad.
 2. Rentnik peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kes on vähemalt 18 aastat vana.
 3. Rentnikul peab kaasas olema kehtiv Eesti Vabariigi pass, ID kaart või autojuhiluba.
 4. Rendipäevadeks loetakse ajavahemikku renditud seadmete võtmis- ja tagastamispäevade vahel.
 5. Renditud seadmed tuleb tagastada hiljemalt kell 13:00, peale mida lisandub juurde uus rendipäev.
 6. Seadmed koos lisadega (transpordikotid ja juhtmed) tuleb rendileandjale tagastada puhastatult.
 7. Renditasu on hinnakirjajärgne lepingu lisas fikseeritud summa.
 8. Rendileandjal on õigus nõuda seadmete eest tagatisraha, mis pärast seadmete tagastamist tagastatakse rentnikule.
 9. Rentnik on kohustatud tasuma renti ja muid maksmisele kuuluvaid summasid õigeaegselt.
 10. Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada juhul, kui rentnik ei ole piisavalt pädev kasutama renditud seadmeid.
 11. Renditasu ei sisalda seadmete tööks vajaliku energia maksumust, kulutusi hooldusele ega transpordikulu.
 12. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud seadmete kasutamisel rentniku poolt, ega kahjude eest, mis võivad kasutamisel tekkida rentnikule või kolmandale isikule.
 13. Rentnik on kohustatud tagama korraliku voolu seadmete tööks. Pretensioone ei võeta vastu, kui kehvast voolust tulenevad häired segavad seadmete tööd. Pinge kõikumisest tingitud seadme rikked remondib rendileandja rentniku kulul.
 14. Kui peale seadmete tagastamist rentniku poolt on ilmnenud seadmetes rikkeid, peab rendileandja teavitama rentniku rikkest seitsme päeva jooksul ning rentnik on kohustatud hüvitama kõik remondiga seotud kulud, k.a. transpordikulu.
 15. Rentnik on kohustatud hüvitama kõik kahjud mis on tekitatud seadmete hooletu ja väära kasutamisega ning hooldamisega.
 16. Renditud seadmete hävinemisel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale uue seadme hinna.
 17. Rentnikul ei ole õigust iseseisvalt ilma rendileandja loata teha ise või tellida teistelt rikutud või lõhutud seadmete remonti.
 18. Kui rentnik rikub käesolevat lepingut või jätab seadmed ilma järelevalveta, on rendileandjal õigus võtta rendile antu tagasi ilma rentniku nõusolekuta ning kõik kohustused jäävad rentniku kanda.
 19. Rentnikul ei ole õigust ilma rendileandja loata loovutada teistele isikutele käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, samuti ka renditud seadmeid.
 20. Rendile andja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud seadmete kasutamisel rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud seadmete kasutamisel tekkida rentnikule või kolmandale isikule.
 21. Kui juriidilisest isikust rendile võtja ei suuda täita lepingust tulenevaid kohustusi (on pankrotis või maksejõuetu), kohustub lepingule allakirjutanud füüsiline isik käendama kõiki lepingust tulenevaid nõudeid ja nõustub oma isikuandmete avaldamisega Krediidiinfos. Inkasso- ja õigusabi-kulud tasub sissenõudmisel rentnik.
 22. Kui lepingule allakirjutanul puudub firmas allkirja õigus, vastutab antud lepingule allakirjutanu isiklikult.
 23. Arve teenuste eest esitatakse peale seadmete üleandmist või paigaldamist. Arve kuulub tasumisele vastavalt arvel viidatud maksetingimusele, mis on 7 või 21 päeva. Tasumisega viivitamisel lisandub iga viivitatud päeva eest 0,2%.
 24. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel.

Soodustused

Renditavate seadmete mahust kehtivad järgmised soodustused:

 • 125 € ja enam -5%
 • 250 € ja enam -10%
 • 500 € ja enam -15%
 • 1000 € ja enam -20%
 • 2000 € ja enam -25%

Rentija rentimise sagedusest kehtivad seadmetele järgnevad soodustused:

 • 1-2 korda aastas -5%
 • 3-4 korda aastas -10%
 • 5-7 korda aastas -15%
 • 8-10 korda aastas -20%
 • 11-15 korda aastas -25%
 • 16-20 korda aastas -30%

Mitmepäevaste sündmuste rendisoodustused lavatehnikale:

 • 2 päeva: -10%
 • 3 päeva: -15%
 • 4 päeva: -20%
 • 5 päeva: -25%
 • 6 päeva: -30%
 • 7 päeva: -35%

Lisainformatsioon:

 • Nädalasisestel päevadel (esmasp., teisip., kolmap.) pakume -5% lisasoodustust.
 • Soodustused ei kehti teenustele (transport, seadmete paigaldus-teisaldus, tehnikud)
 • Soodustusi ei summeerita, vaid kasutatakse kliendile soodsaimat lahendit.

Püsirent

Pakume soodsat pikaajalist (alates 3 kuud) lavatehnika rentimise võimalust peokohtadele. Püsirendi eelised on: 

 • Finantsiline - Peokoht ei pea soetama endale kõiki hinnalisi seadmeid, mis vajalikud erinevatele ja nõudlikele esinejatele. 
 • Aja kokkuhoid - Peokoht ei pea tegelema aeganõudva paigaldusega. Statsionaarselt on tehnika pidevalt kohapeal töövalmis.
 • Riski maandamine - Asendame hooldust vajava või rikkis seadme viivitamatult välja.
 • Mugavus - Peokoht ei pea tegelema suurte ja raskete seadmete transportimisega.
 • Paindlikkus - Peokohal on võimalik hiljem vajalikud seadmed ka välja osta.
 • Komplekteerime koguse ja võimsuse, arvestades nii ruumi suurust kui ka koha ning sündmuste eripära.
 • Püsirendis tasustatakse nädalas vaid 2 päeva, millele pakume lisaks suvel/talvel -40% ja kevadel/sügisel -50% soodustust.

Ilmaprognoosid